Jdi na obsah Jdi na menu
 


Analýza vzdělávacích potřeb

K čemu (a jak) pomáhá Analýza vzdělávacích potřeb?

 

Výstupem analýzy vzdělávacích potřeb je soubor znalostí a dovedností zaměstnanců, jejichž rozvoj je žádoucí na jednotlivých pozicích, resp. řídících úrovních a definování jejich aktuální míry naplnění jednotlivými zaměstnanci. Výsledné doporučení obsahuje návrh vzdělávacích plánů jednotlivých zaměstnanců, popř. návrh systému vzdělávání zaměstnanců zahrnující především návrh obsahů a cílů jednotlivých vzdělávacích aktivit.

 

  • 360°zpětnou vazba. Hodnocení probíhá prostřednictvím strukturovaného dotazníku, který vyplňují osoby v pracovním okolí hodnoceného. Zpravidla se vedle sebehodnocení samotného pracovníka jedná o podřízené, nadřízené, kolegy na stejné úrovni a externí partnery (zákazníky).

  • Dotazníkové šetření, které u všech členů cílové skupiny sleduje, jak jsou stávající úrovně sledovaných kompetencí a související individuální vzdělávací potřeby vnímány samotnými zaměstnanci.

  • Strukturované behaviorální pohovory, které jsou zaměřeny na sledování kompetencí a jejich projevů, které jsou pro dané zaměstnance či skupiny zaměstnanců žádoucí z hlediska pracovního výkonu a úspěchu na dané pracovní pozici.

  • Development Centrum, které spočívá v pozorování chování a jednání vybrané skupiny pracovníků při zpracovávání souboru modelových a herních situací, plnění samostatných či skupinových úkolů, realizaci rolových her a vypracování případových studií.