Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nastavení personálních procesů

24. 11. 2014

Analýza nastavení, funkčnosti a propojení personálních procesů a doporučení k jejich optimalizaci, včetně revize a návrhu příslušných interních dokumentů (popisy pracovních míst, pracovní řád, směrnice, metodiky).

Při návrhu zlepšení vycházíme z obecně akceptovaných a účinných parametrů tzv. dobré praxe („best practice“) a usilujeme o maximální využití postupů již existujících a správně fungujících v prostředí dané organizace; např. jednotlivých postupů účinně využívaných konkrétními vedoucími pracovníky v rozsahu nižších organizačních jednotek (oddělení, úseků apod.).

Zaměřujeme se zejména na:

  • návaznost systémů hodnocení a vzdělávání
  • identifikaci motivačních faktorů a rozvoj nástrojů (především) nepeněžní motivace zaměstnanců
  • nastavení procesu náboru a výběru zaměstnanců včetně administrace dokumentů
  • nastavení procesu řízené adaptace nových zaměstnanců
  • rozvoj „talentů“ (klíčových zaměstnanců)