Jdi na obsah Jdi na menu
 


Personální audit

21. 5. 2014

Prostřednictvím personálního auditu je možné získat informace z těchto oblastí:

Fungování procesů v organizaci, např.:

 

 • Plnění strategie a vize

Plnění ekonomických a obchodních ukazatelů

Trendy v kvalitě

Plnění požadavků zákazníků

 • Funkčnost organizační struktury a vazeb, např.:

Efektivita organizační struktury

Aktuálnost vymezení rolí - činností, odpovědností a pravomocí

Chápání rolí zaměstnanci

 • Motivovanost a potenciál zaměstnanců, např.:

Motivace zaměstnanců

Odborná a profesní způsobilost a její reálné využívání

Možnosti dalšího rozvoje

Názory a postoje zaměstnanců

 • Firemní kultura


Klíčové kroky při provádění personálního auditu:

 1. Rozhodnutí  o provedení personálního auditu (buďto vlastními zdroji nebo pomocí externích specialistů) na základě vlastního rozhodnutí a dle skutečných potřeb
 2. Správně formulované zadání a cíle
 3. Určení rozsahu a hloubky personálního auditu
 4. Výběr vhodných technik a metodik pro přípravu auditu (dotazník, řízené rozhovory, sběr potřebných informací, analýzy atd.)
 5. Zabezpečit nespojování personálního auditu s konkrétními zaměstnanci a zaměřit se na systémový pohled
 6. Vytvoření podmínek a zajištění správného průběhu vlastního personálního auditu (objektivita, nestrannost, přístup, záznamy atd.)
 7. Komunikace dovnitř organizace
 8. Součinnost zaměstnanců
 9. Objektivní vyhodnocení zjištění v rámci personálního auditu
 10. Projednání výsledků personálního auditu a nastavení účinných opatření pro zlepšování